dokumentacja cen transferowych

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są fragmentem tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie problemów związanych z nieprawidłowym ustalaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi głownie ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia odpowiednich cen oraz stworzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom profesjonalne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl