Zajęcie wierzytelności z tytułu najmu a zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zwracam się z prośbą o podpowiedź, poradę, co mogę zrobić w mojej sytuacji

W zeszłym roku po powrocie do kraju odebrałem pismo od komornika. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zajęcie wierzytelności. W związku z faktem, że o toczącym się przeciwko mnie postępowaniu dowiedziałem się dopiero z pisma od komornika, a o toczącym się postępowaniu nie wiedziałem, ponieważ mieszkałem za granicą – złożyłem w terminie 7 dni sprzeciw od nakazu zapłaty. Do komornika został wysłany wniosek o powstrzymanie się od dalszych działań egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia sprzeciwu przez sąd. Komornik podczas rozmowy telefonicznej poinformował mnie, że zajętych kont bankowych nie może zwolnić z egzekucji do czasu pozytywnego dla mnie orzeczenia sądu. Jednak poinformował mnie, że nie będzie dokonywał dalszych czynności. Jeśli jakaś kwota zostanie pobrana z konta bankowego – zostanie przekazana do depozytu sądowego.

Komornik dokonał także zajęcia z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego
W piśmie adresowanym do najemcy znalazła się informacja o wezwaniu do złożenia w ciągu tygodnia oświadczenia (art.896 §2 pkt 1 i 2 kpc)
a) czy dłużnikowi należy się od niego zajęta wierzytelność lub czy uznaje zajęte prawo i w jakiej wysokości b) czy zajętą wierzytelność uiści czy też odmawia uiszczenia i z jakiej przyczyny c) kiedy nastąpi wypłata zajętej wierzytelności d) czy zajmowana wierzytelność jest już zajęta i przez jaką władzę

oraz do potrącania zajętej wierzytelności dłużnika, aż do zaspokojenia egzekwowanej należności i kosztów egzekucyjnych i przekazywania jej na konto komornika.

Najemca nie złożył oświadczenia oraz nie dokonał wpłat na konto komornika.

Kilka dni temu najemca otrzymał od komornika wezwanie do złożenia oświadczenia oraz wyjaśnienie z jakich powodów nie przekazano we właściwym terminie zajętej wierzytelności – jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie zostanie nałożona kara grzywny.

Moje pytania dotyczą zajętej wierzytelności z tytułu umowy najmu:

Czy w związku ze złożeniem sprzeciwu od nakazu zapłaty najemca w dalszym ciągu jest zobowiązany do przekazywania czynszu komornikowi?

Od złożenia w sądzie wniosku minęło kilka miesięcy, niestety nadal czekam na orzeczenie sądu w tej sprawie.

Jeśli najemca będzie dokonywał wpłat na konto komornika – nie będę w stanie regulować bieżących opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz wszelkich opłat związanych z codziennym życiem. Umowy najmu są jedynym źródłem utrzymania.

W jaki sposób powinien odpowiedzieć komornikowi w tej sytuacji najemca?

Czy najemca może powołać się na złożony przeze mnie sprzeciw i poinformować komornika, że czynsz w dalszym ciągu będzie wypłacał wynajmującemu? Czy może powołując się na złożony przeze mnie sprzeciw odmówić wypłacania czynszu komornikowi?

W związku z faktem, że jest to osoba trzecia, której nie dotyczy spór nie chciałbym aby ta osoba narażała się na dodatkowe nieprzyjemności – kara grzywny lub pozew o odszkodowanie w przyszłości. Będę wdzięczny za informację i pomoc w mojej sprawie

Najemca powinien przekazywać komornikowi płatności z tytułu najmu a ten do depozytu sądowego. Nie może zasłaniać się sprzeciwem złożonym przez Pana; proszę zapoznać się z tym: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcia dokonane wcześniej. Odpisać komornikowi też musi, kara grzywny za nieudzielenie informacji może zostać wymierzona także na wniosek wierzyciela egzekwującego: Trzeciodłużnik nie odpisuje komornikowi. Może odpisać komornikowi ewentualnie tak, że owszem jest Pana dłużnikiem i rozumie, że ma wpłacać komornikowi ale na razie nie ma pieniędzy… Jak będzie miał, to będzie płacił… Może też odpisać, że nie będzie płacił bo rzekomo pan nie wywiązuje się z umowy ale ostatnia taka wymówka jest raczej niewiarygodna przy najmie, prędzej w przypadku jakiegoś wykonawstwa, dzieła. Gdy ten najemca nie będzie płacił, to wierzyciel egzekwujący może wejść w Pana prawa i pozwać go o zapłatę ale czy to zrobi i jak długo potrwa proces, tego nie wiem.

Bardzo dziękuję za odpowiedź, a czy najemca może w uzasadnieniu podać, że ja jako wynajmujący nie wywiązuję się z umowy z powodu odłączenia energii elektrycznej (co prawda tylko na jeden dzień) – w wyniku czego najemca poniósł straty i nie mógł wykonywać pracy w wynajmowanym lokalu? Takie odłączenie nastąpiło w wyniku nieopłacenia w terminie faktury za dostawę energii elektrycznej.

Może tak napisać. Nie komornik tylko ewentualnie sąd będzie decydował o tym, czy jest to zasadna odmowa uiszczania zapłaty.

Próbuję jakoś wybrnąć z tej sytuacji – niestety sytuacja jest o tyle trudna, że jeśli najemca będzie wpłacał pieniądze na konto komornika – ja utracę płynność finansową i nie będę w stanie regulować bieżących rachunków, w tym momencie z wszystkimi dochodami z tytułu umów najmu udaje się zamykać budżet na styk lub z lekkim minusem. Z drugiej strony nie chciałbym aby najemca narażał się na jakieś nieprzyjemności i dalsze konsekwencje w wyniku sprawy, która bezpośrednio go nie dotyczy. Dziwi mnie także bardzo powolna reakcja sądu – sprzeciw został złożony we wrześniu ub roku, w lutym tego roku otrzymałem wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czyli po prawie 6 miesiącach od daty złożenia.