Komornik Michał Karp, Warszawa. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Michał Karp, NIP 9181807230, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2, 02-797 Warszawa, tel.: 22 851 68 96, 732 765 975, e-mail: warszawa.karp@komornik.pl Prosimy o opinie o tym komorniku.

Michał Karp został komornikiem sądowym w sierpniu 2013 roku. Jednak na jego stronie internetowej w dziale „licytacja” mamy tylko napis „brak licytacji”.

2 Komentarze

  • Karp złodziej zajął mi na koncie 500 plus na dziecko a nie na mnie przecież. czy taki bandytyzm jest dozwolony?

    • Nie, świadczenie 500 plus nie podlega egzekucji. Proszę wezwać komornika do zwrotu tego świadczenia powołując się na na podjętą przez Krajową Radę Komorniczą dnia 5 kwietnia 2016 roku uchwałę nr 1542/V. Zobowiązali się w tej uchwale do niezajmowania 500 plus oraz do wpisywania na poleceniach zajęcia rachunku bankowego następującej klauzuli:

      „Komornik poucza, że w przypadku, gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), zajęcie ulega ograniczeniu w ten sposób, że kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu”.

Dodaj komentarz