Komornik Marek Modliński, Wrocław. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Marek Modliński, NIP 8942171148, siedziba kancelarii: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3A/4, 50-048 Wrocław, tel.: 71 342 08 33, e-mail: wroclaw5@komornik.pl Poniżej można dopisywać opinie o tym komorniku.

Marek Modliński został komornikiem w 2002 roku (jeśli nie wcześniej). W chwili pisania tej notatki ogłasza na swej stronie jedną licytacje nieruchomości, brak informacji o ewentualnych aktualnych licytacjach ruchomości.

kategoria: Wrocław