Komornik Marek Modliński, Wrocław. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Marek Modliński, NIP 8942171148, siedziba kancelarii: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3A/4, 50-048 Wrocław, tel.: 71 342 08 33, e-mail: wroclaw5@komornik.pl Poniżej można dopisywać opinie o tym komorniku.

Marek Modliński został komornikiem w 2002 roku (jeśli nie wcześniej). W chwili pisania tej notatki ogłasza na swej stronie jedną licytacje nieruchomości, brak informacji o ewentualnych aktualnych licytacjach ruchomości.

2 Komentarze

  • Bardzo proszę o informacje, czy widać w BIK że komornik zajął mi pensję albo konto bankowe?

    • W BIK widnieją tylko zobowiązania z tytułu bankowych kredytów oraz pożyczek ze SKOK i tylko te instytucje mogą dopisywać do BIK wymienione wyżej zobowiązania. Komornicy nie mają możliwości dopisywania do BK zobowiązań które egzekwują. W związku z powyższym, zajęcie komornicze nie jest odnotowane w BIK. Może być odnotowany w BIK dług który egzekwuje komornik gdy jest to dług wobec banku lub SKOK-u ale to któraś z ww. instytucji może musi taki dług umieścić a nie komornik. Zwracamy jednak uwagę na to, że zarówno banki jak też SKOK-i sprawdzają dochody klienta przed podjęciem decyzji w przedmiocie przyznania mu kredytu i dowiedzą się o tym, że klient otrzymuje tylko stawkę minimalną (na skutek zajęcia komorniczego).

Dodaj komentarz