Komornik Leszek Dumnicki, Kraków. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki, NIP 6771535854, siedziba kancelarii: al. Pokoju 29B/37, 31-564 Kraków, tel.: 12 414 38 30, faks: 12 414 38 29, e-mail: krakow9@komornik.pl Prosimy o opinie o tym komorniku.

Leszek Dumnicki komornikiem sądowym jest co najmniej od 2002 roku więc jest to niewątpliwie komornik doświadczony (komornik który prowadził już zapewne tysiące spraw) . Na stronie internetowej publikuje całkiem sporo ogłoszeń nadchodzących licytacji nieruchomości ale smuci to, że nie publikuje ogłoszeń licytacji ruchomości.

Załóż nowe konto, uwolnij się od komornika: kliknij

3 Komentarze

 • Jak odzyskać od tego komornika pieniądze od komornika po uchyleniu prawomocności nakazu zapłaty?
  Wysłałem do sądu wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów uznał, że ten nakaz nie został mi pierwotnie prawidłowo doręczony i uchylił zarządzenie stwierdzające prawomocność nakazu zapłaty, a . W międzyczasie jednak komornik zabrał mi z rachunku pieniądze na podstawie tego nakazu zapłaty. Jak teraz mogę je odzyskać? Do kogo muszę wysłać pismo i czy mogę żądać odsetek?
  PS Razem z doręczeniem odpisu postanowienia sąd dołączył do niego to, co pierwotnie wysłał na nieprawidłowy adres. I co mnie oburzyło to to, że na odpisie pozwu nie ma własnoręcznego podpisu pełnomocnika powoda. Jest tylko wydrukowane imię i nazwisko i „radca prawny”. W mojej ocenie doszło tym samym do naruszenia na moją szkodę art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. W aktach sprawy nie ma śladu wezwania pełnomocnika powoda do uzupełnienia tego braku formalnego, zresztą chyba sąd powinien oddalić ten pozew bez wzywania pełnomocnika powoda do uzupełnienia tego braku formalnego?

  • W zaistniałej sytuacji należy wezwać powoda do zwrotu przekazanych mu przez komornika pieniędzy oraz poniesionych przez Pana kosztów egzekucji. Tak, można żądać odsetek. Jeżeli powód nie zwróci pieniędzy, pozwać go o zapłatę. Ja uważam, że mógłby go Pan pozwać już teraz, nie czekając na rozstrzygnięcie w tej sprawie z jego powództwa. Może Pan też jednak zaczekać aż powództwo zostanie oddalone i wtedy pozwać go.

   Jeżeli nakaz zapłaty wydał e-sąd czyli w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym to nie może być podpisu odręcznego (sąd wydrukował pozew złożony elektronicznie i doręczył Panu). Jeżeli natomiast pozew został złożony w tradycyjnej formie czyli na papierze, to sąd powinien zwrócić niepodpisany pozew.

 • Ten komornik to poprostu złodziej zabiera z kont kwoty poniżej kwot wolnych od zajęć ! Nie informuje dłużnika o prowadzonej bezprawnej egZekucji ! Brak wykształcenia prawniczego ! A sad Krowodrza go broni bo przynosi im zyski !

Dodaj komentarz