Komornik Krzysztof Ogrodnik, Kraków. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Krzysztof Ogrodnik, NIP 5241604601, siedziba kancelarii: ul. Kazimierza Wielkiego 108/4, 30-074 Kraków, tel./fax: 12 429 50 18, e-mail: krakow.ogrodnik@komornik.pl Prosimy o opinie o tym komorniku.

Krzysztof Ogrodnik został komornikiem sądowym w styczniu 2011 roku. Jak chyba wszyscy albo prawie wszyscy komornicy, ma on na swej stronie internetowej sekcję poświęconą licytacjom komorniczym ale po kliknięciu w nią ukazał mi się tekst „aktualnie brak licytacji”. To dla mnie niezrozumiałe, bo wiem że komornicy zwłaszcza w dużych miastach mają mnóstwo spraw a jeżeli któryś z nich pisze, ze nie ma nadchodzących licytacji, to według mnie coś jest nie tak. No chyba, ze po prostu zaniedbuje ogłaszanie licytacji ale to też niedobrze.

2 Komentarze

  • Jeżeli dajmy na to komornik zajmie moje konto bankowe w euro, to bank prześle komornikowi euro czy wymienione na złotówki a jak wymienione, to na jakich zasadach? Kolejne moje pytanie, czy na takim koncie walutowym też jest zagwarantowana kwota niepodlegająca egzekucji komorniczej?

  • Odpowiedź na Pana pytanie zawarta jest w art. 889(1) Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi.

    Jeżeli konto walutowe jest kontem osobistym a nie firmowym, to tak, przysługuje właścicielowi kwota wolna od zajęcia w kwocie takiej samej jak na koncie osobistym prowadzonym w złotówkach.

Dodaj komentarz