Komornik Dawid Paleczny, Warszawa. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Dawid Paleczny, ul. Floriańska 6 lokal U10/1, 03-707 Warszawa, tel. 22 408 02 02, e-mail: warszawa.paleczny@komornik.pl Jeżeli korzystałeś z usług tego komornika to prosimy o wystawienie mu opinii.

Niestety, nie udało mi się ustalić nr NIP tego komornika i nie wiem, od kiedy jest komornikiem. Na stronie internetowej ma zakładkę o licytacjach ale na chwilę obecną widzę tam tylko jedno ogłoszenie licytacji nieruchomości, brak ogłoszeń licytacji ruchomości. Nasuwa się w takiej sytuacji pytanie jak w przypadku innych komorników nie informujących na www o licytacjach ruchomości a mianowicie, czy „nie pochyla się” w swej pracy nad ruchomościami.

Załóż nowe konto, uwolnij się od komornika: kliknij

2 Komentarze

  • Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jak to jest, że ten komornik ściąga dług tylko ode mnie który jestem żyrantem pożyczki bankowej a pożyczkobiorcy wcale nie ściga. Zajął mi już pensje i konto bankowe oraz nadpłatę podatku z urzędu skarbowego. Czy mam złożyć skargę na komornika albo przeciwko komuś z banku?

  • Komornik prowadzi egzekucję na podstawie wniosku wierzyciela, w tym wypadku na podstawie wniosku banku. Bank zaś ma prawo domagać się zapłaty tylko od żyranta, nie jest w obowiązku uzasadniać, dlaczego nie złożył wniosku egzekucyjnego przeciwko pożyczkobiorcy. Być może taki wniosek został złożony ale okazało się na przykład, że pożyczkobiorca (już) nie pracuje albo jego pensja jest minimalna wobec czego w żadnej części nie podlega zajęciu. Nawet jeżeli pożyczkobiorca posiada np. majątek ruchomy (samochód, inne ruchomości) albo nieruchomość, to może preferować ściąganie długu tylko z pensji żyranta; egzekucja z niepieniężnych składników majątku może być długa i kłopotliwa.

Dodaj komentarz