Komornik Bogdan Mieczkowski, Warszawa. Opinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Bogdan Mieczkowski, NIP 5221265739, adres kancelarii: ul. Bagno 2 lokal nr 192 klatka C, V piętro, 00-112 Warszawa, tel.: 22 632 28 98, fax: 22 632 29 98, e-mail: warszawa20@komornik.pl Prosimy o wpisywanie poniżej Państwa opinii o tym komorniku.

Bogdan Mieczkowski jest komornikiem sądowym co najmniej od 2002 roku. Niestety, jak wielu komorników, nie publikuje ogłoszeń nadchodzących licytacji tzn. ma wyodrębnioną na ten cel zakładkę na swej stronie internetowej, ale nie ma w niej żadnych ogłoszeń. Powinno to według mnie nieco zaniepokoić wierzyciela pragnącego zlecić komornikowi egzekucję.

Załóż nowe konto, uwolnij się od komornika: kliknij

5 Komentarzy

 • Ten komornik jest szybki do zajęcia konta ale na zwolnienie po sciągnięciu całego długu, trzeba było miesiąc czekać. Jeżeli kogoś z was to spotka to od razu skargę pisać.

   • Skargę na czynności komornika pisze się do sądu przy którym komornik działa ale składa się ją za pośrednictwem tegoż komornika. Jeżeli uzna on ja za zasadną to uwzględni ją bez przekazywania jej do sądu.

     • Przecież może Pani monitorować czy skarga została przekazana, komornik ma 3 dni na podjęcie decyzji. Jak nie przekaże i nie uwzględni to będzie miał kłopoty. Tylko proszę pamiętać że skargę wnosi się w terminie 7 dni od dokonania czynności którą chce Pani zaskarżyć. A tak poza tym, jeżeli uważa Pani że komornik wie że postępuje wbrew prawu, to może Pani do prokuratury złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 kk:
      § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
      podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
      § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodaj komentarz